Sign In
Choose language:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מי אנחנו

משימה

כדי להיות כמו הרשת של הרשתות ונקודות המפגש של אוניברסיטאות ומוסדות שונים ברחבי העולם גם הציבורי וגם הפרטי, על התלמידים והמורים להשיג דינאמיקה חדשה של שיתוף פעולה חוצה גבולות בנושאים ובתחומי ידע שונים.